Odpowiedzialność społeczna | O nas | pl_PL Emuca Back to top
Loading…
emuca - vida en los muebles

Zamierzasz usunąć ten koszyk. Jesteś pewny?

Dostęp do obszaru prywatnego Emuca - Vida en los muebles

Odpowiedzialność społeczna

Medio ambiente

Kodeks postępowania i odpowiedzialnych praktyk

 

Jedną z zasad obowiązujących w firmie Emuca jest ochrona integralności i reputacji przedsiębiorstwa w oparciu o przestrzeganie przepisów prawa oraz norm etycznych obowiązujących na rynkach, na których spółka prowadzi działalność.

Praktyczne stosowanie tej zasady wymaga wdrożenia silnej kultury korporacyjnej na wszystkich poziomach organizacji, jak również stworzenia i stałego aktualizowania kompletnego systemu polityk, procedur, kodeksów postępowania oraz kontroli wewnętrznych, które są szczegółowo opisane w kodeksie postępowania.

 

 

 
 
Medio ambiente

Jesteśmy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie

Emuca bierze na siebie odpowiedzialność za organizację i finansowanie zarządzania odpadami z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i akumulatorów, wprowadzanych przez nią na rynek hiszpański, jak i ich utylizację, zapewniając przy tym odpowiednią dbałość o środowisko zgodną z obecnymi przepisami prawa i starając się zwiększyć wrażliwość i świadomość swoich klientów w zakresie znaczenia, jakie odgrywa rozdzielne zarządzenie tymi odpadami.
 
W przedsiębiorstwie Emuca mamy świadomość tego, jak rozwój naszej działalności oddziałuje na środowisko naturalne. Dlatego też:

 

  • Stosujemy kryteria ciągłego doskonalenia w spełnianiu obowiązujących wymogów i stosowaniu się do przepisów, zapobiegając zanieczyszczaniu otoczenia we wszystkich zakładach Grupy.
  • Stale monitorujemy skutki środowiskowe stosowanych procesów, produktów i prowadzonej działalności.
  • Dbamy o to, by nasi dostawcy usług transportowych oraz opakowań stosowali wewnętrzne systemy zarządzania środowiskiem lub plany działań na rzecz ograniczenia skutków środowiskowych.
  • Promujemy opakowania ekologiczne we wszystkich swoich procesach, tak aby ich projekty wymagały wykorzystania minimalnej ilości niezbędnych materiałów aby były one możliwie jak najmniejsze i najlżejsze oraz w 100% nadające się do recyklingu.
  • Nasze zakłady współpracują z zarejestrowanymi zewnętrznymi dostawcami w zakresie czyszczenia, składowania i odbierania odpadów z papieru, drewna, żelaza, aluminium, tworzyw sztucznych, tonerów itd., .
  • Odnawiamy swoją flotę pojazdów transportowych i osobowych celem zapewnienia ich prawidłowego stanu i funkcjonowania, jak również odpowiedniego zużycia paliwa i ograniczania emisji spalin.
Medio ambiente

Emuca – firma przyjazna rodzinie

 

Od roku 2007 Emuca posiada Certyfikat Firmy Przyjaznej Rodzinie, nadawany przez Fundację Masfamilia. Certyfikat ten jest wyrazem uznania fundacji dla starań naszego przedsiębiorstwa w ramach polityki i inicjatyw na rzecz dobrostanu oraz równości wszystkich swoich pracowników.

Nasze przedsiębiorstwo znalazło się wśród pionierów certyfikatu EFR (Firmy Przyjaznej Rodzinie), będąc jednym z 30, które uzyskały go jako pierwsze w Hiszpanii i pierwszym z sektora meblarskiego. Obecnie wyróżnieniem tym poszczycić się może ponad 300 firm.

Bycie przedsiębiorstwem EFR oznacza postawienie na model zarządzania trzeciej generacji w oparciu o stałe doskonalenie, który odpowiada na potrzeby nowej kultury pracy w kontekście odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

Aktualnie w naszej księdze świadczeń socjalnych znajduje się ponad 25 propozycji mających na celu podniesienie jakości życia naszych pracowników.

Współpracujemy również z ośrodkami i stowarzyszeniami zajmującymi się grupami zagrożonymi bezrobociem, którym regularnie zlecamy niektóre prace.

Jednym z naszych celów jest praca na rzecz polityki odpowiedzialności społecznej poprzez wdrażanie działań, które poprawiają jakość zatrudnienia, dobrostan pracowników, rozwój zawodowy oraz równość szans.